วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2555

Samut Songkhram Football Club

Samut Songkhram Football Club

Nickname(s) ******************* Pla-Too-Kha-Nong

Founded ********************** 2005

Ground *********************** Samut Songkhram Stadium

Chairman ********************** Somchai Tanprasert

Head Coach ******************** Somchai Chuayboonchum

League ************************ Thai Premier League


Samut Songkhram Football Club Logo

วันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2554

Baan Benjarong.

Benjarong

Benjarong

Benjarong
Baan Benjarong [บ้านเบญจรงค์].: Located along the road, Samut Songkhram - Bang Phae. Is the source of the Benjarong porcelain beauty. Represents a delicate and skilled Thai arts spectacular. Suitable for purchasing is applied, decorative, tourists can visit the production process bowl of Benjarong every day.

วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2554

Rak Na Amphawa activities.

Rak Na Amphawa

Rak Na Amphawa

Rak Na Amphawa

Rak Na Amphawa activities {กิจกรรม รักนะอัมพวา}.
: It is organized to promote tourism of the province Samut Songkhram in the event an atmosphere of love, experience the magic of the land of music and river launch the new look of the city Amphawa, was found with many famous artists. In addition to concert good to watch live and then, within the Festival area to try to taste the food court-style vintage since the reign of King Rama 2. along with the capture impressed by lighting fire around. Art in the Park, along with creative variations. The event will begin on Saturday, March 19, 2554.

วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2554

Samut Songkhram Province.

Samut Songkhram Province
           Samut Songkhram, a city with ancient history. No evidence established that when Samut Songkhram Province, formerly known as "Suan Nok".  Samut Songkhram is located about 72 km from Bangkok, an area of ​​416.707 km. Population 194,057 people a province with abundant natural resources and coastal environment. Area contact the Gulf of Thailand approximately 23 miles. No mountains or islands. Look is plain. Majority of farming and fishing. And small industries, such as....
- Industrial production of fish sauce industry.
- Food industry.
- Fish processing industries.
- Agricultural products processing industries.
** Overall economic climate of the Samut Songkhram province increased only slightly, and fishing is a branch of agricultural production in the highest revenue of the province, is followed by agriculture, and processing of agricultural products simple.

Provincial Flower
Government.
Government divided into 3 districts were.
Muang.
Amphawa.
Bangkhonthi.

Territory.
North - Ratchaburi Province.
South - Phetchaburi Province and the Gulf of Thailand.
West - Phetchaburi and Ratchaburi
East - Samut Sakhon
Prefectural symbols

Prefectural symbols.
Provincial Tree - Casuarina equisetifolia.
Provincial Flower - Barringtonia asiatica.Trip to Samut Songkhram.

Car.
- From the intersection, some art glass, along the road Thonburi - Pak Tho. Highway 35. Through the intersection of Mahachai - salt, about milestone No. 64, right turn to downtown Samut Songkhram

Bus.
- Bus service from Bangkok - Samut Songkhram, every day by bus from Southern Bus Terminal. Bus Tel. 435-5031, phone plain and car. 434-5557-8.

Rail.
- The train from the big circus train station every day. Get off at the train station, Samut Sakhon Province. Then jump ship to another station Laem fried one, you will arrive, Samut Songkhram province. Or from the railway station roundabout head, get off at Mahachai Railway Station, then travel on by bus, traveling at the end of the Samut Songkhram province. Contact station great circle calls. 465-2017.

Samut Songkhram